Home
Rotterdamse Doven Zwem Club
Over RDZC Zwemmen Waterpolo Les zwemmen Agenda Foto's Links 75 jaar
 

Nieuws

Vacature Penningmeester

Graag jullie aandacht voor het volgende:

Onze penningmeester zal zijn functie (na ruim 19 jaar) bij de eerstvolgende ALV (november 2016) van RDZC neerleggen. Klik hier voor meer info.

Bent u of weet u iemand die interesse heeft in deze bestuurders rol, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Voor vragen over de taak als penningmeester kunt u contact opnemen met onze huidige penningmeester Tony Naarden


                
De filiaalmanager JUMBO heeft deze cheque overhandigd aan het bestuur RDZC.

Bestuur RDZC overhandigde een aantal sportartikelen van het gespaarde bedrag Sportvereniging JUMBO aan Dr. M. Polanoschool.

Op vrijdagmiddag 15 september 2017 heeft Corine den Besten, voorzitter van RDZC op een zonnige speelplein van de Polanoschool gesproken en zij overhandigde een aantal sportartikelen aan Karin van Vianen, teamleider Onderbouw.
Er waren twee vrijwilligers van RDZC, Anja van den Berg en Lotte Kelder aanwezig.
Vijftig leerlingen en leerkrachten & onderwijsassistenten van deze dovenschool waren hierbij ook aanwezig.
Vier leerlingen mochten laten zien hoe hij/zij met een volleybal of een korfbal gaat sporten. Het laatste cadeau van deze sportartikel was een loopladder. De bedoeling is om op de grond je loop/stap-beweging te doen. Een voetbal schoot een jonge leerling door de benen van teamleider Onderbouw. De leerlingen,de leerkrachten & de onderwijsassistenten hebben genoten en ze zijn er blij mee. Aan het eind van deze middag heeft Karin van Vianen, teamleider Onderbouw onze vereniging hartelijk bedankt. Daarna werd er een foto van alle aanwezigen gemaakt. Wapperende applaus.

 


Einde voor zwembad Schuttersveld

Zwembad Schuttersveld in Rotterdam-Crooswijk zal komende zomer de deuren sluiten, zo heeft de gemeenteraad van Rotterdam dinsdag besloten.

Vorige week heeft zich wel een ondernemer gemeld die het zwembad mogelijk wil overnemen.
Aanstaande vrijdag heeft hij een afspraak met de gemeente. Wethouder Visser is sceptisch of het de ondernemer lukt de exploitatie over te nemen.

Wij blijven doorzoeken naar een nieuw alternatief. Onze nieuwe motto is: Never give up!

Zie de link:

http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-11-2014/einde-voor-zwembad-schuttersveld-en-jeugdvakantieland
http://www.rijnmond.nl/nieuws/12-11-2014/raad-rotterdam-stemt-met-begroting-2015

 


Actie tegen de sluiting van het zwembad Schuttersveld

Zondag 26 oktober j.l. hebben Crooswijkers en zwemverenigingen (Z&PC Rotterdam, Ketelbinkie en RDZC) samen dan maar in de Rotte gezwommen. Dit om het gemis bij sluiting van het Schuttersveld bad onder de aandacht te brengen.

Actie
Klik op artikel voor een vergroting

Een persbericht van Open Rotterdam.
Een persbericht van de Ster Online
Een krantknipsel van Havenloods: Voldoende alternatieven zwembad Schuttersveld (5 nov 2014)


Hoorzitting sluiting zwembad Schuttersveld

Woensdag 15 oktober j.l. hebben Corine den Besten en Ilona Koller bijgewoond en uitgesproken. Hierbij een artikel uit internet: http://www.desteronline.nl/en-de-verenigingen/


Nieuw secretaris Laura de Jong

Tijdens de Algemene Leden Vergadering woensdag 15 oktober j.l. had Ellen van Eersel kenbaar gemaakt dat ze zich niet herkiesbaar stelt. Het bestuur heeft Laura de Jong voorgedragen als een nieuwe secretaris. De emailadres blijft ongewijzigd.


Met ouders van jeugdleden naar het theater!

Beste ouders/verzorgers van RDZC-leden,

Rotterdam Sportsupport mag sportclubs in Rotterdam een cadeautje aanbieden. Een heerlijk avondje uit in het theater! Wij kunnen dinsdag 25 maart 2014 met alle ouders van onze jeugdleden naar Wel winnen, he! 2’ gaan; een nieuwe voorstelling, over een gezin met kinderen die aan sport doen. Die moet je gezien hebben!

In het kader van een speciale last minute actie kunt u als ouder nu gratis kaartjes bestellen. Het enige dat u hoeft te doen, is uzelf op te geven via http://welwinnenhe.fikket.com/event/rotterdam. Maar wees er snel bij, want er is slechts een beperkt aantal vrijkaartjes beschikbaar.
(Mensen die reeds een kaartje hebben gekocht, kunnen geen geld terugkrijgen.)

De voorstelling vindt plaats in Schouwburg Rotterdam en duurt van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur). In de voorstelling zien we wat Lisa en Bas allemaal op een zaterdag meemaken als hun kinderen alledrie een wedstrijd hebben. Hilarisch en soms ontroerend! Met o.a. Kim Scheerder en Bas Grevelink (bekend van de Comedytrain en de musical Joseph). Bezoekers geven de voorstelling een 8. 'Heel grappig!'. 'Zo herkenbaar!'.

Met vriendelijke groet,

Ellen van Eersel
Namens het bestuur van RDZC


Mijn eerste kennismaking met het geven van een EHBO/reanimatie cursus aan de RDZC

Daar stonden mijn cursisten: Corine, Ellen, Anja en Jacqueline op de stoep voor de eerste les.

Er waren al vele mailtjes met Corine als voorzitter van de RDZC aan vooraf gegaan om mij als horende leek te instrueren wat er van mij als instructeur verwacht werd, want het bleek wel heel erg stil in de klas te zijn, het was wennen dat de aandacht meer naar de tolken ging dan naar mij! En wat een motivatie! Iedereen schreef alles op wat ik vertelde.
Zoveel inzet ben ik geregeld niet gewend.
Wat heb ik bewondering gekregen voor de doventolken en de gebarentaal.
Trouw werden de lessen gevolgd in de avond en ook ’s zaterdags.
Wisten de tolken dat zij behalve het vertalen ook moesten beschikken over een soepel lijf om de instructeur bij alle handelingen te kunnen volgen zoals iemand in zijligging leggen of bij het beademen?
In circa 20 lesuren leek de club goed voorbereid voor het examen op 19 november.
Wat was het spannend want het examen team had nog nooit het examen afgenomen bij doven.
De examinering duurde ongeveer 1 uur.
Met rode hoofden kwam iedereen de examenruimte uit.
Het examenteam verloste een ieder uit de onzekerheid door te vertellen dat allen geslaagd waren.
Dit werd met dansen, gejuich en opluchting begroet.
Zowel het examenteam als ondergetekende vonden dat ze het dik verdiend hadden.
Op 13 december kon ik de felbegeerde diploma’s in aanwezigheid van mijn samenwerkende partner uitreiken in het zwembad onder het genot van een oliebol, wij werden bovendien verrast door een kleurrijk boeket en een baddoek met het logo van de RDZC met wasvoorschrift.
Tot slot: we kunnen terugkijken op een leerzame, intensieve cursus waarin ik bijzonder de betrokkenheid van de tolken en de inzet van de kandidaten heb gewaardeerd.
Ook voor mij was het een leerzame tijd, een cursus met kandidaten die voor een fijne stemming zorgden en voor mij zeker voor herhaling vatbaar.
Ik hoop deze kandidaten terug te mogen zien op de herhalingslessen.

Een hartelijke groet mede namens mijn partner,
Louis Spruijt, (Proles Opleidingen, EHBO/reanimatie).


Bezoek van Sinterklaas en 3 zwarte pieten

Op vrijdagavond 22 november 2013 kwamen Sinterklaas en 3 Zwarte Pieten
bij onze club op bezoek. De 3 zwarte pieten gebaarden gezellig en leuk met de aanwezigen. Sinterklaas keek rustig naar alle baden waar de leden er zijn gezwommen.

Er zijn totaal 32 kleurwedstrijden ‘Sint & Piet’ ingeleverd en het zijn allemaal mooi gekleurd. Niet alleen door de kinderen, de ouders mochten ook meedoen. Ze waren zo enthousiast!
Eerst waren aan aantal liedjes ‘Sint & Piet’ o.a.; Nederlandse Gebarentaal en gesproken Nederlandse taal gezongen door de kinderen.

sint2013


Werkbezoek Directeur Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de heer drs. Bart Zijlstra en mevrouw Elvira Stinissen aan de Rotterdamse Doven Zwem Club op vrijdag 1 november 2013.

Op advies van Boris Pavloff, voorzitter van de KNDSB (Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond) heeft de heer Bart Zijlstra met mevrouw Elvira Stinissen een werkbezoek afgelegd bij RDZC.
Namens de KNDSB was Rini den Besten aanwezig. Corine en Tony ontvingen deze gasten namens RDZC. Uiteraard was er ook een tolk Nederlands gebarentaal aanwezig.

Het doel van dit werkbezoek was om VWS zichtbaar duidelijk te maken hoe een dovensportvereniging functioneert, met de daarbij behorende sociale belangen en welke positie een dovensportvereniging heeft in de maatschappij ten opzichte van de doven. De KNDSB wil met een duidelijke praktijk situatie dat aantonen en dat kan alleen maar door zelf een dovensportvereniging te bezoeken. Daarom heeft de KNDSB het ministerie van VWS geadviseerd om dat bij RDZC te doen. Daar kan en mag RDZC best trots op zijn.

Na met elkaar kennis te hebben gemaakt werden de vele vragen die door de heer Zijlstra gesteld werden beantwoord. Hij was merkbaar goed voorbereid naar RDZC gekomen en heeft hij na dit gesprek toch wel een beeld gekregen van hoe belangrijk een dovensportvereniging is voor de doven en dat aan integreren bij een horende sportvereniging toch niet zo gemakkelijk over gedacht dient te worden. Vooral de communicatie en de daarmee gepaarde sociale gevoelens en acceptatie zijn van groot belang voor de doven. Hij wordt bewust van het feit waarom dove kinderen moeilijk kunnen aarden bij een horende zwemles vereniging. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens het gesprek die de heer Zijlstra voerde met diverse ouders. RDZC is blij om de actieve rol van de vele ouders bij dit gesprek en danken voor hun bijdrage in het verstrekken van een positieve beeld en het belang van een dovensportvereniging en dus ook de landelijke dovensportbondorganisatie KNDSB.

Ministerie van VWS
Boven v.l.n.r.: Mevr. E. Stinissen, de heer B. Zijlstra, tolk, voorzitter C. den Besten en Penningmeester T. Naarden. Onder: de ouders van leden.

Uitgebreid is er rondleiding gegeven in het zwembad en heeft de heer Zijlstra er een goed beeld kunnen krijgen van het reilen en zeilen van een dovensportvereniging. Bijzonder vond hij ook wel dat zowel gebarentaalvaardige horende als doven zwemles geven aan de dove kinderen en dat de gebarentaaltolken in opleiding van Hogeschool Utrecht en studenten Hogeschool van Sport en Beweging Haarlem bij RDZC aan hun opleiding kunnen werken. Hoe multifunctioneel kan RDZC als dovensportvereniging zijn voor zowel doven als horende die hun opleiding volgen.

De KNDSB hoopt met dit werkbezoek aan RDZC van de Directeur Sport van het ministerie van VWS tot verdere positieve ontwikkeling zal leiden waarbij een eigen sociale identiteit van doven in de horende Nederlandse samenleving en in de sport van groot belang is.


PEREN plukken op zaterdag 21 september 2013 in Hellouw

Om half 6 op een vrije zaterdagmorgen de wekker af laten gaan voor RDZC!!!

Dat gebeurde bij onze voorzitster Corine, want met Anja, Elles, Ilona, Klaaswillem, Laura, Marleen, Marjo en Rini (ook zij moesten dus allemaal heel vroeg op staan) gingen zij die dag peren plukken.
Om 8 uur werden we verwacht bij Kees en Yvonne (beiden doof) op hun boerderij in Hellouw.
Zij hebben een hele grote peer- en appelboomgaard. Na een kopje koffie of thee gedronken te hebben, gingen we om kwart over 8 aan de slag. Een tractortje met 4 kisten stond klaar om gevuld te worden met peren.

RDZC'ers Plukken Peren

Binnen 2 uur waren alle kisten gevuld. Rond 10 uur werd er in de perenboomgaard koffie en thee gedronken (korte pauze) om daarna weer volop aan de slag te gaan zodat we rond 12 uur weer 4 bakken vol hadden. Van 12 tot 1 uur hebben we geluncht op het tuinterrasje (het was echt een prachtige nazomerse dag met een uitstekende temperatuur) van de boerderij en kregen we tomaten- en erwtensoep aangeboden. Om 1 uur gingen we weer aan de slag en het lukte ons om in de middag 12 bakken vol met peren te plukken in plaats van 8. Zo hard werd er door RDZC doorgewerkt!
Kees en Yvonne waren ook heel erg blij met RDZC en door het harde werken door de vrijwilligers van RDZC werd door Kees voorzichtig gevraagd of RDZC op zaterdag 5 oktober ook weer aanwezig kon om te helpen om appels te gaan plukken. Ze waren (net als 3 jaar geleden) super tevreden over de vrijwilligers van RDZC.
Echte Rotterdammers met als motto “GEEN WOORDEN MAAR DADEN”. We hadden ook nog heel veel plezier want er werd onderling veel gelachen en hebben een aantal dames met mentale ondersteuning van de 2 heren nog nooit zoveel “bevallingen zonder te puffen” gedaan!
Rond 5 uur waren we eindelijk klaar. We mochten daarna allemaal zelf peren en appels plukken om die mee naar huis te nemen. We hebben daarna nog een uurtje nagebabbeld waarbij veel gelachen werd. Het was dus erg gezellig. Ook werden we getrakteerd op drank en overvloedige heerlijke borrelhapjes die binnen de kortste keren op waren (de dames aten bijna alles op, maar ja ze hebben ook zo hard gewerkt, dus hebben ze allemaal ook enorm honger gekregen).
De heren zijn trots op deze dames maar het belangrijkste is dat Kees en Yvonne (de eigenaars van deze boerderij) heel erg tevreden waren met de vrijwilligers van RDZC.

Om een idee te krijgen hoeveel peren RDZC ongeveer geplukt heeft die dag:
Een bak gevuld met peren weegt ongeveer 350 kilo. In 1 kilo gaat gemiddeld 5 peren.
12 bakken x 350 kilo x 5 peren = 21.000 peren (dat zijn 2333 peren of 466 kilo per persoon).

We zijn nu vooral benieuwd hoeveel geld deze dag opgebracht heeft voor RDZC?

Nieuwsgierig geworden? Wil je het ook een keertje meemaken? Dat kan!
We gaan op zaterdag 5 oktober van 8 tot 17 uur appels plukken. Klik voor méér foto's.
Verdere Informaties kan je krijgen bij Ilona.


Een vrije zomer-zwemavond voor iedereen!

Op vrijdagavond 19 juli 2013 is er GEEN zwemles, zwem- en waterpolotraining, MAAR een vrije zomer-zwemavond voor iedereen!

Je kunt je familieleden, vrienden en buren meenemen.

Heerlijk zwemmen, spelen, ontspannen en gebaren. Tevens krijgen jullie snoepjes en een limonade.

Voor bezoeker, die niet lid is van RDZC, kost € 3,50 (incl snoepjes en een limonade), voor 1 uur en 30 minuten.
Het is niet toegestaan onderkleding onder de zwemkleding te dragen.


Praktijk examen 'Reddend zwemmen'

Het bestuur heeft jullie eerder laten weten dat drie RDZC bestuursleden praktijkexamen ‘Reddend zwemmen’ op vrijdagavond 19 april 2013 moeten afleggen vanwege een verplichte regeling voor de zwembaden binnen de Gemeente Rotterdam.

Na praktijkexamen ‘Reddend zwemmen’ te hebben afgelegd zijn Tony Naarden, Ilona Koller en
Anja van den Berg geslaagd en krijgen ze het certificaat ‘Reddend zwemmen’ van de Nederlandse Reddingsbrigade. Het bestuur is erg blij dat RDZC drie bestuursleden heeft die aan de strenge eisen hebben voldaan en is trots op deze drie bestuursleden.

Reddend zwemmen


Lifequard examen

Op vrijdagavond 19 april 2013 om 19.00 uur gaan drie bestuursleden van RDZC,Tony Naarden, Ilona Koller en Anja van den Berg praktijkexamen Lifequard (zogenaamd Zwemmend Redden) afleggen.
Het is een verplichte regeling voor de zwembaden binnen de Gemeente Rotterdam. Het bestuur hoopt dat ze voor het praktijkexamen Lifequard zullen slagen.


Vier jubilarissen gehuldigd

Bij RDZC locatie werden drie jubilarissen tijdens de traditionele oliebollenzwemavond op vrijdagavond 21 december 2012 gehuldigd, omdat zij resp. 12,5 jaar 25 jaar lid zijn van RDZC.
De voorzitter Corine den Besten sprak de jubilarissen één voor één toe, waarbij zij aangaf wat een ieder voor RDZC betekent. Als blijk van waardering ontving elk jubilaris namens RDZC een medaille, waarop een logo van RDZC en jaar was afgebeeld.
De jubilarissen Ellen van Eersel (12,5 jarig), Malgosia Bernat en Ilona Koller (beiden 25 jarig) ontvingen de medaille RDZC - lidmaatschap en een mooi bos bloemen.


v.l.n.r.: Ellen van Eersel, Ilona Koller en Malgosia Bernat

Drie weken later op vrijdagavond 11 januari 2013 werd onze lid, Ed Bekker voor het lidmaatschap 25 jaar lid gehuldigd en hij kreeg zowel een mooi bos bloemen en een groene/witte lintje zilveren medaille van de voorzitter RDZC.


Ed Bekker


RDZC winnaar “Gehandicaptensportprijs 2012”

Op maandag 17 december 2012 vond in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam de Sportstad Awards Rotterdam-Rijnmond 2012 plaats. De Awards werden uitgereikt aan Rotterdams Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sportcoach en Sporttalent van 2012. Tevens werd de Gehandicaptensportprijs uitgereikt, ging er een Award naar de Rotterdamse Sportvrijwilliger en werden de sportkampioenen van de Rotterdamse sportverenigingen gehuldigd. Dit alles onder leiding van Wilfried de Jong en Jan-Dirk Stouten.
Het voltallige bestuur van RDZC met twee tolken was ook aanwezig want RDZC was genomineerd voor de Gehandicaptensportprijs 2012.
De Rotterdamse Doven Zwem Club werd beloond met de nominatie voor o.a. hun inzet bij het geven van zwemlessen aan kinderen die doof of slechthorend zijn en het bruisende en gezonde verenigingsleven.
De Sportieve Handy's (fitness en dans zonder belemmeringen) en Stichting Plons (zeilen voor mensen met een beperking) waren de andere genomineerden.
Onze voorzitster Corine den Besten stond met de twee andere kandidaten op het podium en kwam de uitslag uit een bidonflesje die voorgelezen werd door de professor dr. Bert van der Heyden van het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam.
De keuze werd bepaald door het publiek (50%) en een vakkundige jury (50%).
Tot grote vreugde en ook wel enigszins verbazing werd RDZC gekozen. Corine mocht de loodzware (3 kilo) maar prachtige Award in ontvangst nemen. Ook heeft zij een korte toespraakje mogen houden in de Nederlandse gebarentaal welke getolkt werd.
Een bijzondere en unieke gebeurtenis voor RDZC in hun ruim 70 jarig bestaan.
Grote hulde en diepe waardering voor alle vrijwilligers, leden en het bestuur.
Heel bijzonder dat RDZC genoemd werd met winnaars met hele grote namen zoals Robin van Persie (sportman), Edith Bosch (sportvrouw), Ronald Koeman (sportcoach) en Feyenoord (sportploeg).

Sportaward

A.s. vrijdagavond 21 december 2012 kunnen jullie tijdens de oliebollenavond de Award in levende lijve bekijken, ruiken en voelen!!!

Het bestuur wil de stemmers van harte bedanken!

Meer foto's volgt nog


Uitzendingen Prijsuitreikingen

A.s. zondagavond worden de prijsuitreikingen van de Sport Awards Rotterdam 2012 uitgezonden op TV Rijnmond (voor de UPC-bezitters, kanaal 710). Voor programmeringen, klik hier.

Verder is er in diverse media gepubliceerd, hieronder een paar linken:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10922/ingezonden-videoboodschappen/video/detail/3365235/Rotterdam-huldigt-beste-sporters.dhtml
http://www.rotterdamtopsport.nl/nieuws/feyenoord-grote-winnaar-van-sport-awards-rotterdam-rijnmond/


Vrijwilligsters in het zonnetje

Door de omstandigheden is één van de vrijwilligsters Marga met een verstandige besluit gestopt met lesgeven. De ander 2, Corien en Mirjam, gaven van augustus 2012 tot en met december 2012 een zwemles i.v.m. te kort aan vrijwilligers. Hiermee werden ze in het zonnetje gezet en kregen een bos bloemen.

Marga Corien en Mirjam


Sinterklaas en Zwarte Pieten

Op vrijdagavond 30 november 2012 kwamen blijde Sinterklaas en drie vrolijke Zwarte Pieten
bij onze dovenzwemclub kijken. Drie Zwarte Pieten liepen en huppelden verspreid in het rondom zwembad en ze gebaarden lekker gezellig en leuk met de aanwezigen. Sinterklaas keek rustig naar alle baden waar de leden er zijn gezwommen.

Er zijn totaal zeventien kleurwedstrijden ‘Sint & Piet’ ingeleverd en het zijn allemaal mooi gekleurd.
Eerst waren aan aantal liedjes ‘Sint & Piet’ o.a.; Nederlandse Gebarentaal en gesproken Nederlandse taal gezongen. Zo leuk om te zien. Aanwezige kindjes keken aandachtig naar de Gebarende Pieten en rustige Sinterklaas.

De winnaars voor de kleurwedstrijden ‘Sint & Piet’ resp. 4-5 jaar; 6-7 jaar; en 8-9 jaar waren Oscar Boekee, Mohammed Bibi en Sofia Gatsou. Ze kregen mooie cadeaus van Sinterklaas en Pieten.
Opnieuw liepen Sint en drie geweldige Zwarte Pieten rondom in het zwembad en even gekeken naar de dames die aan het trimzwemmen waren en de training Waterpolo. Daarna was Sinterklaas zo moe en Sint & Pieten gingen weer vertrekken. Ze zijn goed en veilig in Spanje aangekomen en ze rusten heerlijk goed uit. Klik hier voor de foto's.


Preventietrainingen

Op vrijdagavonden 13 en 20 april jl. hebben tien vrijwilligers en bestuursleden RDZC de preventietrainingen gevolgd.
De instructie van deze trainingen werd door de agressie/gewelddeskundige, André, gegeven.
We worden wel eens geconfronteerd met agressie in de maatschappij. Een aantal mensen wordt steeds mondiger en soms zelfs agressief.

Tijdens de training van deze twee avonden wordt in theorie uitgelegd welke vormen van agressie er bestaan, wat agressie met ons doet en hoe we er mee kunnen omgaan.


Uitleggen wat de les inhoudt

Hierbij wordt onder anderen behandeld:

  • Agressie, een vorm van communicatie
  • Oorzaken van agressie
  • Wat doet agressie met ons
  • Hoe met agressief gedrag om te gaan
  • Opvang, verwerking en preventie

Op vrijdagavond 13 april jl. werd theorie gegeven en er was ook een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig. Eén week daarop werd nog een beetje theorie gegeven en praktijk gedaan door middel van een rollenspel. Twee tolken NGT waren erbij voor het rollenspel. Geweldig om te zien. Het rollenspel werd door een geweldige trainingsacteur, Janina gespeeld en zij speelde als agressor. Wij hebben met het rollenspel meegedaan en het is een goede- en interessante ervaring geweest om het te doen. Een goede- en nuttige oefensituatie. De vrijwilligers en/of bestuursleden hebben hun kennis vergroot.


Rollenspel

Fijn dat het bestuur RDZC een leerzame preventietraining voor de vrijwilligers en bestuursleden aangeboden heeft gekregen. Ze krijgen een certificaat ‘Preventietrainingen’ van deze deskundige.

Deze vrijwilligers en bestuursleden willen graag een vervolgtraining gaan doen, vooral meer rollenspel gaan oefenen.


Deelnemers van preventietrainingen met instructeurs en tolken


In het zonnetje!

Vandaag werd er naar de training even stil gestaan toen de wedstrijd zwemmers naar voren geroepen werd en geprezen voor hun Nederlandse Aspiranten Record (NAR) die ze afgelopen wedstrijd neer hadden gezet. Dit waren Sybren, Peter, Perry, Bart en Lily. Lily had al haar 1e NAR op 100m rugslag tijdens WK te Portugal gehaald. Voor de jongens gold dat via de estafette 4x50m wisselslag. Voor hun was er een bloemen vanuit RDZC en diploma van de afdeling zwemmen KNDSB. Nadat iedereen aan de beurt was geweest, werd ook trainers Martin, Laura en Ilona naar voren geroepen. Ze hadden geen NAR behaald maar wel verdiend zei Marga, de moeder van Perry, en kreeg dan voor onze inzet een DVD met een mooie filmpje van estafette jongens. Dit had niet gehoeven maar de trainers vond het wel heel lief dus nogmaals bedankt.


3 nieuw vrijwilligers

Marjo van den Berg, Selena den Besten en Oluf Kers zijn voor RDZC niet onbekend. Alle 3 zijn al heel lang actief bij zwemmen en waterpolo. Om RDZC vrijwilligers te verbreden en ondersteunen zijn ze bereid om hun mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Ze ontvingen afgelopen vrijdag 20 januari j.l. de RDZC t-shirts.


v.l.n.r.: Marjo van den Berg, Oluf Kers en Selena den Besten


Bezoek van NOC*NSF, KNZB, Rotterdam SportMEE en Rotterdam SportSupport

Op vrijdagavond 13 januari jl. kwamen vijf bijzondere gasten bij onze vereniging op bezoek en ze
kregen de gelegenheid om kennis met het bestuur van RDZC te maken. Er was ook een tolk NGT bij.

Wie waren die vijf personen?
- Rita van Driel, Programmamanager Gehandicaptensport NOC*NSF
- Annemieke Beute, Projectleider Beleidszaken Staf KNZB
- Nynke Tilstra, consulent van SportMEE Servicepunt Sport en Handicap
- Trudy van Bregt, programmaondersteuner Korfbal van Rotterdam SportSupport
- Angeline Verburg, verenigingsadviseur van Rotterdam SportSupport

Om voor hen een goed beeld te krijgen van de dovensport op verenigingsniveau heeft het bestuur van de KNDSB voorgesteld om naar onze geweldige club te kijken en te spreken met de bestuursleden, vrijwilligers, leden en ouders van hun dove kinderen van RDZC.
Deze personen en de bestuursleden hebben met elkaar gesproken en gedachten uitgewisseld over de sportparticipatie voor mensen met een handicap en/of auditieve beperking binnen de sportverenigingen.
Wat is de ervaring voor Dove- en slechthorenden bij een dovensportvereniging?
Het bestuur van RDZC heeft een aantal belangrijke punten verteld waarom bijvoorbeeld horende ouders van dove kinderen toch voor RDZC hebben gekozen en dat is goed om te weten voor deze bijzondere gasten. Daarna kregen ze een rondleiding van het bestuur RDZC in het zwembad hoe RDZC wekelijks op vrijdagavonden voor Dove leden organiseert o.a. zwemles voor Dove (piep)jonge kinderen, zwemtraining en waterpolotraining voor Dove kinderen en/of volwassenen en vrij zwemmen. Daardoor zijn ze meer bewust waarom een doven(sport)vereniging juist belangrijk is voor een Dove- en slechthorende mensen.
Ook is sociaal contact voor de doven heel belangrijk. Verder is in je eigen taal zoals Nederlandse Gebarentaal, heerlijk en ontspannend om te communiceren. Een eigen cultuur zoals Dovencultuur. RDZC heeft vele enthousiaste vrijwilligers, waarvan enkele horende zijn. De rest is Dove vrijwilligers. Onze gasten hebben een duidelijk beeld gekregen dat een Dove kind/sporter juist prettig voelt bij een doven sportvereniging.
Bij wedstrijd zwemmen en waterpolo zijn er doven(sport)competities en het zou wel leuk zijn als de dovensportverenigingen een paar keer tegen gelijkwaardige prestatieniveaus van de horende sportverenigingen tegen elkaar kunnen sporten. Dat is een goede en leuke ervaring voor dove en horende sportverenigingen.

De gasten van de NOC*NSF, KNZB, Rotterdam SportMEE en Rotterdam SportSupport hebben het buitengewoon interessant, leerzaam en leuk gevonden om verschillende groepen en activiteiten bij onze RDZC te zien.

RDZC probeert contact te blijven houden met deze organisaties voor mogelijkheden om activiteiten te organiseren o.a.: opleidingen, wedstrijden, etc.


Vrijwilligersbijeenkomst

Op dinsdag 15 november j.l. hebben we met een groot deel van de vrijwilligers bij de RDZC een bijeenkomst gehouden. Een gezellige, maar ook vooral zinvolle avond, die we graag met u willen delen door middel van een klein verslag.

We ontmoetten elkaar in het ontmoetingscentrum van SWEDORO onder het genot van een kopje koffie. De bedoeling van deze avond was om met elkaar positieve punten en verbeterpunten uit te wisselen, met betrekking tot de zwemlessen.

Enthousiast ging de groep aan de slag. In eerste instantie hebben we ieder voor zich opgeschreven wat er in ons op kwam. Ieder schreef op deze manier zowel positieve punten op, als punten die verbeterd konden worden. In groepjes werden deze ideeën uitgewisseld. Deze groepjes waren ingedeeld per bad: de vrijwilligers van bad 1 en 2 overlegden samen, de vrijwilligers van het grote bad en de vrijwilligers van de waterpolo. De bedoeling was met elkaar ook oplossingen te bedenken. Er zijn op deze manier een hoop punten besproken en ook een aantal nieuwe afspraken gemaakt onderling om de zwemlessen te verbeteren. Ook was het vooral erg leuk om positieve punten uit te wisselen: wat gaat er goed?, wat vinden de kinderen leuk?, hoe kijken we terug op het afgelopen jaar?

Later op de avond deelden de groepjes hun verzamelde ideeën met de andere groepjes, zodat ook zij op de hoogte waren van wat er besproken was. Daarna hebben we ook de regels van het vrij zwemmen na de lessen geëvalueerd.Het was een gezellige avond met een flinke groep vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzette. Wij hopen dat het behalve gezelligheid ook resultaten heeft gebracht en dat de nieuwe ideeën hun vruchten afwerpen in de lessen. Mocht u zelf ideeën hebben dan horen wij die natuurlijk graag, maar bovenal wensen we u een mooi 2012 - met veel zwemplezier voor uw kind(eren)!

Groetjes,
De vrijwilligers van de RDZC


Nominatie Lily Gommers

Eén van de activiteiten van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond is, net als bij de reguliere sport, het bekend maken van de Jaarprijzen binnen de Dovensport. Sinds 6 jaar zet de KNDSB, nadat het in de vergetelheid was geraakt, de traditie weer voort. En voor de vierde achtereenvolgende keer in De Meijert te Mijdrecht. Het aantal aanwezigen groeit met het jaar en ook het aantal in “stijl” geklede personen. Dat doet de organisatie deugt.

De KNDSB doet er weer alles aan om er weer een mooie avond voor de sporters van te maken met eventueel wat verrassingselementen. De genomineerden zijn officieel bekend, waarvan één van onze lid Lily Gommers één van de genomineerde is. Wie, welke ploeg, welke talenten, klik hier! Waarna de bekendmaking zal plaatsvinden tijdens Deaf Sport Awards 2011 op zaterdag 21 januari 2012.

De organisatie nodigt hierbij niet alleen de sporters en familieleden uit maar ook alle andere belangstellenden en ook al degenen die de afgelopen jaren, in welke vorm dan ook, de KNDSB hebben ondersteund en een warm hart toedragen.

Het officiële gedeelte vangt stipt om 20.00u uur aan en zal rond 22.30 uur zijn
beëindigd. Het bestuur ontvangt u gaarne op zaterdag 21 januari 2012 vanaf 19.00 uur.

Locatie: partycentrum De Meijert, Dr. J. van der Haarlaan 6 te Mijdrecht.

Voor de KNDSB leden is de entree vrij op vertoon van ledenpas, voor niet leden is de entree €3,- Ben je van plan om erheen te gaan en ben je actieve sporter van RDZC? Dan kun je bij Martin Riemens (alleen voor waterpoloers) en Ilona Koller (alleen voor zwemmers) even vragen om een pasje.


RDZC geniet opnieuw van het gezellige Oliebollenzwemavond!

Op vrijdag 16 december jl, één week voor de sluitingsdatum van de trainingen, hebben de leden met zijn/haar ouders, familieleden en vrienden genoten van de oliebollenavond in het gezellige verlichting zwembad. Er waren zo’n 60 mensen om te zwemmen en feesten van de oliebollenzwemavond. Het feest stond weliswaar onder leiding van de vrolijke Kerstman en enthousiasme Kerstvrouw. Maar, de kinderen en de ouders zorgden ook voor de sfeer en dat bleef zo, de hele avond. Verder hebben de aanwezige zwemmers en/of bezoekers heerlijk gespetterd in het donkere zwembad met LED-verlichting!

Er stonden allerlei lekkernijen op tafel,vele kaarslichtjes, oliebollen, limonade en mini kerstboom.. Kortom, een hele gezellige en geslaagde avond waardoor de Kerstman en zijn vrouw volgende jaar zeker zullen terugkomen en graag opnieuw onze mensen zien. Ze zullen ons opnieuw lekker verwennen!

De foto's kunt u hier terugkijken.


Huldiging

Op vrijdag 28 oktober j.l. is Joanne van Driel gehuldigd voor haar 12,5 jaar lidmaatschap. Ze kreeg een medaille uitgereikt door het bestuur van RDZC.

Joanne met Sandro
v.l.n.r.: Joanne van Driel met haar zoontje Sandro


'Kinderen kunnen niet goed zwemmen'

AMSTERDAM - Steeds meer kinderen kunnen niet goed zwemmen. Door bezuinigingen sluiten zwembaden en wordt schoolzwemmen vaker afgeschaft, daardoor doen kinderen te weinig zwemervaring op.

Het Nationaal Platform Zwembaden en Reddingsbrigade Nederland trekken aan de bel, schrijft het AD.

Jaarlijks verdrinken gemiddeld veertien kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. Het aantal verdrinkingen met dodelijke afloop daalde vanaf de jaren negentig, maar is nu stabiel.

Volgens Reddingsbrigade Nederland zijn er door een combinatie van factoren meer ongelukken te verwachten. Ouders nemen vaker genoegen met alleen zwemdiploma A.

Ook lukt het ze niet altijd om tijd vrij te maken om hun kind naar zwemles te brengen en krijgen kinderen minder vaak zwemles via school. Kreeg in 1991 nog negentig procent van de basisschoolleerlingen zwemles via school, in 2005 was dat nog maar 57 procent.

Wiskunde
Volgens de reddingsbrigade missen kinderen vaker zwemervaring. Jaarlijks gebeuren daardoor ongeveer 1500 ongelukken op het strand. "Het is geen hogere wiskunde om te voorspellen dat het er meer zullen worden", zegt directeur Raymond van Mourik.

Stichting Consument en Veiligheid is deze week een campagne gestart om ouders bewust te maken van het belang van toezicht als kinderen bij het water spelen. Volgens de stichting denken ouders vaak onterecht dat het niet meer nodig is om toezicht te houden als hun kroost een zwemdiploma heeft.

© Novum


Een drukke, bijzondere en spannende zwemclubavond die vrijdag de 15e april!

Twee wethouders op bezoek, zwemdiploma’s afzwemmen en oude kleding verzamelen voor het 70 jarig jubileum van RDZC.

De vrachtwagen stond er al toen wij er aan kwamen. De voorzitster had een goed idee om eerst alle kledingzakken eerst voor de vrachtwagen op de stoep te verzamelen. Op deze manier konden we een hele goede indruk krijgen hoeveel er verzameld is door de leden van RDZC. Het was erg leuk om te zien dat er steeds volle auto’s bij de vrachtwagen stopte om alle zakken met kleding uit te laden. Ook de kleintjes waren heel enthousiast bezig en de ouders vonden het ook prachtig om te zien. Normaal gaan de leden bij aankomst direct naar binnen maar nu bleven we allemaal buiten staan. Het was een enorme drukte. Ook wethouder Laan vond het een hele goed initiatief van het bestuur van RDZC en bleef gezellig buiten staan om te kijken hoe hoger en langer de berg met zakken werd. Om kwart over zes ging de onze voorzitster Corine met een aantal jeugdige leden de eerste zakken in de vrachtwagen gooien. Erg leuk om te zien en dat gebeurde ook met volle enthousiasme. Binnen de kortste keer was de vrachtwagen ook behoorlijk vol gevuld en iedereen hielp mee!

Een hele geslaagde actie van de leden van RDZC en we zijn ook heel benieuwd hoeveel kilo’s er in totaal is opgehaald en natuurlijk ook welk bedrag het heeft opgeleverd?


Wethouders brengen een bezoek aan RDZC

Wethouder Antoinette Laan (o.a. Sport en Recreatie) en wethouder Korrie Louwes (o.a. participatie) brengen een bezoek aan de Rotterdamse Doven Zwem Club (RDZC) aanstaande vrijdag 15 april 2011. Omdat RDZC dit jaar haar 70 jarig bestaan viert, willen ze een zwemles en zwemtraining, gegeven door dove vrijwilligers, bij wonen. Niet alleen dit, het is één van de grootste dovensportverenigingen van Nederland.


Even voorstellen: Dianne Oorburg

Hoi allemaal!

Wellicht hebben jullie mij de afgelopen paar weken al een paar keer gezien bij de RDZC op vrijdagavond. Aangezien ik afgelopen vrijdag het T-shirt als vrijwilliger officieel heb aangetrokken, wordt het misschien tijd om me even voor te stellen. Ik ben Dianne Oorburg, woon in Nieuwegein en ik ben 20 jaar. Ik ben eerstejaars studente aan de tolkopleiding Nederlandse Gebarentaal. Ik heb zelf veel gezwommen en ook al ben ik daar inmiddels mee gestopt, ik vind het nog steeds heel leuk – in combinatie met een goede oefening in gebarentaal én veel gezelligheid is dit natuurlijk de ideale manier om m’n vrijdagavond door te brengen! :-) Ik ga in ieder geval met heel veel zin hier aan de slag!

Liefs & tot in het zwembad!
Dianne


 
Bezoek van bestuurslid van EDSO

In het kader van het inspectiebezoek t.b.v. het 1ste EK judo Voor Doven (www.ecjudo2011.nl) welke georganiseerd wordt door de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (onder auspiciën van EDSO) en ondersteund wordt door de Judo Bond Nederland op vrijdag 7 (training) en zaterdag 8 oktober 2011 in het Topsportcentrum van Rotterdam, was een delegatie van de European Deaf Sport Organisation (EDSO) afgelopen weekend (28, 29 en 30 januari 2011) in Rotterdam. De heer Ioannis Stoufis uit Griekenland was namens het EDSO bestuur in Rotterdam aanwezig.


De KNDSB vond het een goed idee om EDSO te laten beleven hoe bijzondere de dit jaar 70 jaar jubilerende Rotterdamse Doven Zwem Club functioneert.


Afgelopen vrijdag 28 januari kwam hij langs bij RDZC. Hij was heel erg onder de indruk van RDZC. Dove vrijwilligers die zwemles geven aan dove kinderen en ook zwem- en waterpolotrainingen geven. Hij vond het heel bijzonder dat de dove vrijwilligers ondersteunt worden door enkele horende tolken in opleiding. Ook was hij onder de indruk van de vele leden die RDZC heeft en met name de dove kinderen en jongeren. Hij heeft vele film en foto opnames gemaakt, want hij vond dit toch zo bijzonder dat hij de verenigingsleven van RDZC aan zijn thuisland Griekenland en de overig EDSO bestuursleden wilt laten zien.


EK judo 2011
   
   

Vijf jubilarissen gehuldigd

Bij RDZC locatie werden afgelopen vrijdag 12 november vijf jubilarissen gehuldigd, omdat zij 50 jaar en 12,5 jaar lid zijn van RDZC.

De voorzitter Corine den Besten sprak de jubilarsissen één voor één toe, waarbij zij aangaf wat een ieder voor RDZC betekent. Als blijk van waardering ontving elk jubilaris namens RDZC een medaille, waarop een logo van RDZC en jaar was afgebeeld.

De jubilarissen Azra Kopic, Selena den Besten, Rini den Besten en Anja van den Berg ontvingen de medaille voor het 12,5 jarig RDZC-lidmaatschap.

De voorzitter speldde Martien Dortland de bijbehorende medaille, maar dan groter in vergelijking met andere jubilarissen. Omdat hij 50 jaar lid is van RDZC, is het daarom extra bijzonder!


v.l.n.r.: Azra Kopic, Selena den Besten, Martien Dortland, Anja van den Berg en Rini den Besten

Voor een fotoverslag van de jubilarissen, klik hier!


AED informatieavond

Er werd op vrijdagavond 1 oktober 2010 een informatieavond over AED (Automatische Externe Defibrillator) demonstratie gehouden voor onze vrijwilligers. Dit is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatie stilstand. Er wordt op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het nu mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door andere (opgeleide) personen.


In het verleden hadden de vrijwilligers een reanimatie-cursus gevolgd. Momenteel gebruiken de meeste mensen vaak een AED-apparaten. Daarom was het noodzakelijk dat vrijwilligers geïnformeerd moest worden hoe het AED in elkaar zitten qua gebruiken en bediening.


Klik voor vergroting
In de praktijk viel het tegen, omdat het het AED-apparaat vaak gesproken handleidingen bevatten wat voor ons natuurlijk moeizaam gaat om in het werkelijk te kunnen gebruiken. Nu blijkt het dat er twee soorten AED-modellen zijn; gesproken handleiding en handleiding met plaatjes. Gelukkig voor ons allemaal, heeft de sportcomplex Schuttersveld een AED-apparaat met plaatjes.


Het was over het algemeen een leerzame avond.


Laten we het maar hopen dat men AED nooit hoeven te gebruiken.


Clubkrant RDZC
De clubkrant RDZC wordt tijdelijk vervangen door de nieuwsbrief RDZC. Het houdt in dat de belangrijke- en/of bijzondere nieuwtjes vanuit het bestuur wordt gepubliceerd. Tot en met juli 2010 wordt er 4 keer uitgedeeld. Een of twee kanten in A4. Verdere nieuws zoals de uitslagen o.a.; zwemmen, waterpolo en zwemdiploma's, verslagen, "spoed"berichtjes, informaties, etc. kunnen jullie via de website, www.rdzc.nl, bekijken. Mocht het succes gaan, dan blijven we doorgaan met de nieuwsbrieven.


Ouders, let op!
Voor de ouders, als hun (piep)jonge kinderen die lid van R.D.Z.C. is/zijn, op vrijdagavonden zwemmen, laat uw kind(eren) rustig lopen op de natte bodem van het zwembad. Anders gebeurt er wat mogelijk. Dat ziet het bestuur graag voorkomen. Graag aan je kind(eren) uitleggen. Alvast bedankt!


Vóór het zwemmen toegangsgeld betalen
Op elke vrijdagavond komen er een bezoeker of tien, vijftien lekker vrij-zwemmen bij onze gezellige dovenzwemclub. Het bestuur vraagt jullie of jullie een klein moeite voor onze vereniging kunnen/willen doen. Graag de toegangsgeld betalen aan één van de bestuursleden voordat ze lekker gaan vrij-zwemmen/spelen. Bedankt voor jullie begrip.

 

naar boven